Рогатинський-min.png

Рогатинський Роман

Михайлович

доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобілів,
академік Піднімально транспортної академії наук України. 

Контактні дані

вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к. 201б

ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

scopusico.png
orcidico.png

ОСВІТА

1976 р. - закінчив Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту (нині  ТНТУ), спеціальність “Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти”, інженер механік.

1993 р. - захистив дисертацію на здобутття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва”. (05.20.04 “Сільськогсподарські та гідромеліоративні машини”).

1996 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри технології машинобудування.

1997 р. - захистив дисертацію на здобутття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями 05.05.05 — “Піднімально-транспотні машини” та  05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва”. (05.20.01 “Механізація сільського господарства”).

2002 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри економіки виробничої діяльності.

2003 р. - підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.

2010 р. - підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України.

ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1976 р. - інженер-механік на заводі автомобільних агрегатів м. Гродно (Білорусія).

1976 р. - 1977 р. служба в збройних силах.

1977 р. 1978 р. - інженер виробничого об'єднання "Тернопільський комбайновий завод".

1978 р. - 1989 р. - завідувач лабораторії Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (нині ТНТУ).

1989 р. - 1992 р. - асистент кафедри технології машинобудування.

1992 р. - 1996 р. - старший викладач  кафедри технології машинобудування.

1996 р. - 1998 р. - доцент  кафедри технології машинобудування.

1998 р. 2000 р. - професор  кафедри технології машинобудування.

2000 р. - 2005 р. - завідувач кафедри економіки виробничої діяльності.

2005 р.- 2007 р. - завідувач кафедри економічної кібернетики.

2007 р. - 2020 р. - проректор з наукової роботи

2020 р. - до цього часу — професор кафедри автомобілів.

 

НАГОРОДИ

2007р. - Почесна грамота МОН України;

2009 р. - Подяка Прем’єр-міністра України; 

2011 р. - нагрудний знак МОН України „Відмінник освіти України”.

 

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

Наукові дослідження і терія експерименту

Методи оптимізації обробки результатів експериментів на автомобільному транспорті

Засади провадження наукових досліджень

Основи взаємодії робочих органів з робочим середовищем.

Методи оптимізації та компютерного моделювання.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ (Всього більше 300)

Статті в  Scopus (Web of Science).

 1. Research on resonant oscillations of the telescopic screw – granular media system caused by external periodic forces/ Hud, Victor; Rogatynskyi, Roman: Hevko, Ivan; Lyashuk, Oleg; Huryk, Oleg; Pіk, Andriy/ INMATEH - Agricultural Engineering . 2020, Vol. 60 Issue 1, p. 29-36. (Scopus).

 2. Modeling the development of machine-building industry on the basis of the fuzzy sets theory/Rohatynskyi, R.; Harmatiy, N.; Fedyshyn, I.; Dmytriv, D./Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk; Dnipropetrosk Iss. 2, (2020): 74-81. (Scopus).

 3. Investigation of Sectional Operating Elements for Conveying Agricultural Materials / Hevko R., Rogatynskyi R., Hevko M., Lyashuk O., Trokhaniak O. /Research in Agricultural Engineering, (2020) Res. Agr. Eng., 66: 18-26. (Scopus).

 4. Feasibility Study of Improving the Transport Performance by Means of Screw Conveyors with Rotary Casings/ Rohatynskyi, R., Gevko, I., Diachun, A., Skyba, O., Melnychuk, A. Acta Technologica Agriculturae, 2019, 22(4), pp. 140-145. (Scopus).

 5. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance/Hevko, R.B., Tkachenko, I.G., Rogatynskyi, R.M., Synii S.V., Flonts, I.V., Pohrishchuk, B.V. /INMATEH - Agricultural Engineering, 2019, 59(3), pp. 41-48. (Scopus).

 6. The dynamic simulation model of apples contact interaction/Hevko R., Nykerui Y., Dmytriv O., Rozum R./Bulletin of the Karaganda university MATHEMATICS Series № 4(96)/2019, Р.99-108. (Web of Science).

 7. Development and application of composites based on polytrifluorochlorethylene/ Burya O, Kalinichenko S, Tomina AM/ Proceedings of ICCPT 2019, May 28-29, 2019. — Tern. : TNTU, Scientific Publishing House “SciView”, 2019. — P. 288–293. (Web of Science).

 8. Rogatinskiy R. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software /Rogatinskiy R., Hevko I.,  Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. // Acta Technologica Agriculturae.        Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2017 № 2, P. 36-41.. – (Scopus).

 9.    R.M Rohatynskyi. The research of the torsional vibrations of the screw in terms of impulsive force impacts./ Rohatynskyi R.M., Hevko Iv. B., Diachun A. Ye. – Scientific Bulletin of National Mining University. 2015, Issue 5, p.64-68. 5p. – (Scopus).

 10. Selection of Optimal Parameters of Screw Conveyor Spirals. | VYBOR OPTIMAL'NYKH PARAMETROV SPIRALLES SHNEKOV. GevkoB.M.,  Rogatynskii R.M. Izvestia vyssih ucebnyh zavedenij. Masinostroenie, 1983, (6), pp. 105-109 . - (Scopus).

 

Монографії

1. Системи доочищення коренеплодів при їх механізованому збиранні : монографія/ ГевкоР.Б., Ткаченко І.Г., Рогатинський Р.М., Синій С.В., Гладьо Ю.М., Градовий В.В./ Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. 216 с.

2. Перспективні гвинтові конвеєри: конструкції, розрахунок, дослідження: монографія/Рогатинський Р.М., Гевко І. Б., Ляшук О. Л., Гудь В. З., Дячун А. Є., Мельничук А. Л.,  Слободян Л. М./ТНТУ; ФОП Паляниця В.А. (Тернопіль), 2019. 212 с.

3. Гевко Р.Б, Рогатинський Р.М. Розум Р.І., Клендій М.Б., Клендій О.М., Вітровий А.О. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах: монографія  - Тернопіль: Осадца Ю.В.,  2018.- 180 с.

4.  Рогатинський Р.М. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів: монографія / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко, А.Є. Дячун – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. -  278 с.

5. Теорія і практика економіки та розвитку підприємництва в Україні: вибрані аспекти [Текст] : монографія / [Р. М. Рогатинський та ін.] ; за ред. проф. Р. М. Рогатинського; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т. : Астон, 2013. - 515 с.

6. Гевко Р.Б. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки/Р.Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, С. В. Синій – Луцьк: ЛТДУ, 1999. -168 с.

7. Гевко Б.М. Механізми з гвинтовими пристроями / Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський та ін.- Львів.- Світ.- 1993.- 206 с.

8. Гевко Б.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатынский.- Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1989.- 176 с.

 

Авторські свідоцтва та патенти

Всього 106 авторських свідоцтв, патентів, деклараційних патентів, з них більше 20 впроваджено у виробництво. За останній 2020 рік отримано:

 1. Патент на корисну модель №139563 Україна, МПК B65G33/06,  B65G. Робочий орган канатного конвеєра-змішувача/Рогатинський Р.М., Дячун А.Є.; Гевко І.Б.; Лящук О.Л. -19/14, опубл. 10.01.2020, бюл. № 1/2020

 2. Патент на корисну модель №142241 Україна, МПК B65G33/26, B65G 33/16.Шнек з еластичною щіткоподібною поверхнею/Гевко Р.Б., Рогатинський Р.М., Ляшук О.Л., Довбуш Т.А.,  Рогатинська Л.Р., Станько А.І.- 25.05.2020, Бюл. № 10./2020

 3. Патент на корисну модель №142752 Україна, МПК B65G19/00.Гвинтовий скребок трубчастого транспортера-змішувача/Ляшук О.Л., Рогатинський Р.М., Гевко Р.Б., Довбуш Т.А., Дзюра В.О., Вітровий А.О. -опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12/2020.

 4. Патент на корисну модель №143343 Україна, МПК B65G33/26, B65G 33/16. Еластичний шнек з розрізними пелюстками/Гевко Р.Б., Рогатинський Р.М.,  Станько А.І., Довбуш Т.А., Баліцький І.Б., Залуцький С.З., Гевко А.І. - опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14/2020.

 5. Патент на корисну модель №143363 Україна, МПК B65G7/00. Канатна система  завантаження складського приміщення/Гевко Р.Б., Никеруй Ю.С., Пастернак І.П., Ткаченко І.Г., Рогатинський Р.М., Ляшук О.Л., Довбуш Т.А.  опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14/2020.

 6. Патент України. 121832, B65G 33/26 (2006.01), B65G 33/16 (2006.01) Шнек пружний двозахідний /Рогатинський Р.М.,  Гевко Р.Б. Ткаченко І.Г., Дмитрів О.Р. (Україна).- № a201904708 . Заявл. 02.05.2019  р.; Опубл. 27.07.2020 р.., Бюл.№14/2020.- 5с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 

 1. Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків [Текст] : навч. посіб. / Рогатинський Роман Михайлович, Гарматій Наталія Михайлівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль : Астон, 2015. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-199.

 2.  Підготовка та проведення комплексного державного іспиту. Методичні вказівки для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика»/ Р.М. Рогатинський, Д.В. Дмитрів, О.В. Кареліна, Н.М. Різник, Л.Р. Рогатинська, Н.М. Гарматій// Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014.

 3. Конспект лекцій з дисципліни ”Економічна діагностика” для студ. напряму підготовки 8.0501 ”Економіка і підприємництво”спец. 8.050108 ”Маркетинг”/Рогатинський Р.М., Шпилик С.В./Тернопіль : ТДТУ, 2006. – 76 с.

 4.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технології машинобудування / Гевко Б.М., Капаціла Ю.Б., Рогатинський Р.М., Ткаченко І.Г. — Тернопіль : ТДТУ , 2000 — 44 с.

 5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з САПР технологічних процесів/ Склав: Рогатинський Р.М.  - Тернопіль, ТДТУ, 1999. - 48 с.

 6.  Методичні вказівки з курсу ″Основи технічного творення і наукових досліджень″ . Для спеціальності 6.0902 ″Інженерна механіка″, 7.090202 ″Технологія машинобудування″ : ОТТ і НД 1-2 / Укладачі Рогатинський Р.М., Радик Д.Л., Дмитрів Д.В. — Тернопіль : ТДТУ , 1998 — 15 с.

 7. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Математичне моделювання технологічних процесів"/ Склав: Рогатинський Р.М. - Тернопіль, ТДТУ, 1997 – 8с.

 8. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни ″Основи експлуатаційної надійності″ / Склав: Рогатинський Р.М. — Тернопіль : ТПІ ім. І.Пулюя , 1996 — 13 с.