top of page

274 Автомобільний транспорт (бакалавр)

Обов'язкові компоненти 

Вибіркові компоненти

274 Автомобільний транспорт (магістр)

Обов'язкові компоненти 

Вибіркові компоненти

bottom of page