top of page

275 Транспортні технології (бакалавр)

Обов'язкові компоненти

Рекомендований стейкхолдерами перелік вибіркових дисциплін

275 Транспортні технології (магістр)

Обов'язкові компоненти

Рекомендований стейкхолдерами перелік вибіркових дисциплін

bottom of page