ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

21.jpg

Освітньо-професійна програма
БАКАЛАВРА 2021

зі спеціальності 274 «Автомобілі»

Освітньо-професійна програма
МАГІСТРА 2021

зі спеціальності 274 «Автомобілі»

Освітньо-професійна програма
БАКАЛАВРА 2021

зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Освітньо-професійна програма

МАГІСТРА 2021

зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

 

Освітньо-професійна програма
БАКАЛАВРА 2022

зі спеціальності 274 «Автомобілі»

Освітньо-професійна програма
БАКАЛАВРА 2022

зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Освітньо-професійна програма

МАГІСТРА 2022

зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

images.jpg

Робочі навчальні плани
кафедри Автомобілів

Для підготовки бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти.
Для підготовки бакалаврів на основі молодшого спеціаліста.
Для підготовки магістрів та магістрів-науковців на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Навчальний план є нормативним документом, що регламентує освітній процес в університеті. Він складається на основі освітньої (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю і містить відомості про галузь знань, спеціальність, спеціалізацію (за наявності), освітній або освітньо-науковий рівень та в певних випадках – професійну кваліфікацію, нормативний термін навчання, потижневий графік навчального процесу, навчальні дисципліни та практики із вказаними кредитами ЄКТС та годинами, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми поточного й підсумкового контролю, необхідні для оволодіння здобувачем відповідного ступеня вищої освіти програмними результатами навчання, загальний бюджет навчального часу за весь нормативний термін навчання.

КУРС

КУРС

КУРС

КУРС

КУРС

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Стандарт вищої освіти
БАКАЛАВРА

зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

Стандарт вищої освіти
БАКАЛАВРА

зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» 

Стандарт вищої освіти
МАГІСТРА

зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» 

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ