НАУКОВА РОБОТА

До науково-дослідної роботи на кафедрі активно залучаються студенти. Вони мають можливість працювати в лабораторіях кафедри, проводити дослідження за тематикою дипломних проектів, публікувати роботи в наукових збірниках та виступати на конференціях.

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

 • 17 червня 2015 року асистент кафедри Тесля Володимир Олегович захистив дисертацію у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: “Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом удосконалення методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик” за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

 • 7 липня 2015 року доцент кафедри Ляшук Олег Леонтійович захистив дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня доктор технічних наук на тему: “Науково-прикладні основи створення транспортно-технологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

 • 21 жовтня 2015 року асистент кафедри Клендій Володимир Миколайович захистив дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: “Обгрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірно-секційним робочим органом” за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини.

 • 1 липня 2016 року асистент кафедри Гупка Андрій Богданович захистив дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: “Технологічне забезпечення виготовлення стрічкових гвинтових заготовок в вигнутим профілем” за спеціальністю 05.02.08 – Технологія машинобудування.

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, що проводяться в ТНТУ ім. І.Пулюя та інших навчальних та наукових закладах України та закордоном.

НАУКОВІ ПРОЄКТИ

 

Основні наукові розробки школи професора Гевка Богдана Матвійовича

 • 2004 р. Механіко-технологічні основи проектування транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин.

 • 2006 р. Високоефективні технологічні процеси в машинобудуванні на 2000-2005 роки.

 • 2009 р. Розробка і дослідження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в галузі сільськогосподарського машинобудування (2004-2009 рр.).

 • 2010 р. Розробка і дослідження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в галузі сільськогосподарського машинобудування на 2006-2010 рр.

 • 2011 р. Автоматизоване пошукове проектування технологічних інновацій на основі розробки та використання методів уніфікованого синтезу.

 • 2012 р. Розробка і дослідження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в галузі сільськогосподарського машинобудування на 2010-2015 рр.

 • 2013р. Розроблення конструкцій та технологій виготовлення спеціальних різнопрофільних гвинтових робочих органів машин на основі ресурсозберігаючих технологій.

 • Розробка технічних засобів і ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві й тваринництві.

 • 2015 р. Енергоефективні гвинтові робочі органи сільськогосподарських машин з розширеними технологічними можливостями.

Ляшук Олег Леонтійович бере участь у виконанні держбюджетної тематики № ДІ 182-12– “Енергоефективні гвинтові робочі органи сільськогосподарських машин з розширеними технологічними можливостями”. ДІ 236-17 Розробка та комплексне дослідження синтезованих транспортно-технологічних механізмів автоматизованих виробничих систем.