Ляшук.png

Ляшук Олег
Леонтійович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

Контактні дані

вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к. 201б

ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

scopusico.png
orcidico.png

У 2002 р. закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, інженер електромеханік. У 2013 закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив 17 березня 2006 р. у спеціалізованій вченій раді К 58.052.03 Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, номер диплома ДК № 034353

Вчене звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв присвоєно у 2011 році, номер диплома 12ДЦ № 029578.

Доктор технічних наук з 2015. Дисертацію захистив 7 липня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Д58.052.02 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя номер диплома ДД №004873.

ОСНОВНІ ЕТАПИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПОСАДИ ТА МІСЦЯ РОБОТИ

01.09.2006 р. – 01.02.2007 р. – старший викладач кафедри математичних дисциплін та інформатики. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Тернопільська філія.

01.02.2007 р. – 31.08.2009 р. – доцент кафедри математичних дисциплін та інформатики. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Тернопільська філія.

01.09.2009 р. – 28.08.2014 р. – доцент кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

01.09.2014 р. – 26.12.2014р. – переведений на посаду доцент кафедри автомобілів. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

01.01.2015 р. – 26.08.2015 р. – доцент кафедри автомобілів. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

01.09.2015 р. – 30.06.2016 р. – переведений на посаду виконуючого обов’язків завідуючого кафедрою автомобілів. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

01.07.2016 р. – по теперішній час завідувач кафедри автомобілів. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ, ЯКІ ВЕДЕ ЗДОБУВАЧ:

«Технічна експлуатація автомобіля»

Навчальна дисципліна забезпечена необхідними методичними розробками.

Здійснює керівництво курсовими роботами та дипломним проектуванням бакалаврів та магістрів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».

Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних і технічних рад.

Брав участь у виконанні держбюджетних тем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя ДІ 170-10 “Розроблення конструкцій і технологій виготовлення спеціальних різнопрофільних гвинтових робочих органів машин на основі ресурсозберігаючих технологій”, ДІ 182-12 – «Енергоефективні гвинтові робочі органи сільськогосподарських машин з розширеними технологічними можливостями» де був виконавцем. Був керівником держбюджетної теми Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для молодих вчених ДІ 236‑17 «Розробка та комплексне дослідження синтезованих транспортно-технологічних механізмів автоматизованих виробничих систем».

Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував двох кандидатів наук:

Третьяков О.Л., 05.02.08 – технологія машинобудування; Слободян Л.М. 05.05.05 Піднімально-транспортні машини.

Ляшук О. Л. визнано кращим винахідником Тернопільської області у 2010 та 2018 роках. Був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2011-2013рр.

Отримав сертифікат, який підтверджує участь у роботі наукової конференції англійською мовою «TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology», (4-5 травня 2017 року, м. Вільнюс, Литва) та SCIENCE – FUTURE OF LITHUANIA: «Transport engineering and Management», (4 травня 2018 року, м. Вільнюс, Литва). Отримав сертифікат стажування обсягом у 108 годин у «ВИЩА ШКОЛА БЕЗПЕКИ», (23.04.- 22.10. 2018 року, м. Познань, Польща).

Після захисту докторської дисертації опублікував англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science 32 наукові статті. Член редакційної колегії, що включені до переліку фахових видань України, а саме Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, Науковий журнал «Математичне моделювання» Дніпровського державного технічного університету. Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 та К 58.052.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Hevko R.B., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk O.L., Pohrishchuk B.V., Klendii O.M. (2018) - Determination of the parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.55, no.2, pp.97-104, Bucharest, Romania

 2. Sokil, B., Lyashuk, O. L., Sokil, M., Popovich, P. V., Vovk, Y. Y., & Perenchuk, O. Z. (2018). Dynamic Effect of Cushion Part of Wheeled Vehicles on Their Steerability. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, 15(1), 4880-4892.

 3. Lyashuk О.L., Sokil M.B., Klendiy V.М., Skyba O.P., Slobodian L.М., Mathematical model of bending vibrations of a horizontal feeder-mixer along the flow of grain mixture// INMATEH «Agricultural Engineering », vol.55, no.2, pp.33-42, Bucharest, Romania

 4. Aulin, V.cEmail Author,  Hrinkiv, A.cEmail Author,  Dykha, A.aEmail Author,  Chernovol, M.cEmail Author,  Lyashuk, O.bEmail Author,  Lysenko, S. (2018). Substantiation of diagnostic parameters for determining the technical condition of transmission assemblies in trucks. EasternEuropean Journal of Enterprise TechnologiesOpen Access, Volume 2, Issue 1-92, 2018, Pages 4-13.

 5. Hevko, R.B., Strishenets, O.M., Lyashuk, O.L., (...), Klendii, O.M., Dzyura, V.O. (2018). Development of a pneumatic screw conveyor design and substantiation of its parameters. INMATEH - Agricultural Engineering, 54(1), 153-160.

 6. Lyashuk, O. L., Sokil, M., Vovk, Y. Y., Tson, O. P., & Dzyura, V. O. (2017). The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of sprung mass on wheeled vehicles handling. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 97, 81-91.

 7. Lutsiv, I.V., Hevko, I.B., Lyashuk, O.L., Dubynyak, T.S. (2017). Investigation of dynamical impact loads in screw conveyer drives with safety clutches. INMATEH - Agricultural Engineering, 51(1), 69-76.

 8. Popovych, P.V., Lyashuk, O.L., Shevchuk, O.S., (...), Poberezhna, L., Bortnyk, I.M. (2017). Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles. INMATEH - Agricultural Engineering, 52(2), 113-118.

 9. Lyashuk, O., Sokil, M., Klendiy, V., Skyba, O., Dmytrenko, V. (2016). Study on nonlinear model of dynamics of a system 'Extruder Elastic Auger Working Body'. Acta Technologica Agriculturae, 19(4), 101-106.

 10. Popovych, P.V., Lyashuk, O.L., Murovanyi, I.S., (...), Shevchuk, O.S., Myndyuk, V.D. (2016). The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages. INMATEH - Agricultural Engineering, 50(3), 39-46.

 11. Sokil, M.B., Lyashuk, O.L., Dovbush, A.P. (2016). Dynamics of flexible elements of drive systems with variable contact point to the pulleys. INMATEH - Agricultural Engineering, 48(1), 119-124.

 12. Hevko Iv., B., Lyashuk, O.L., Leshchuk, R.Y., Rogatinska, L.R., Melnychuk, A.L. (2016). Investigation of the radius of bending for flexible screw sectional conveyers. INMATEH - Agricultural Engineering, 48(1), 35-42.

 13. Lyashuk, O.L., Rogatynsky, O.R., Serilko, D.L. (2015). Modelling of the vertical screw conveyer loading. INMATEH - Agricultural Engineering, 45(1), 87-94.

 14. Hewko, B.M., Popovich, P.V., Diachun, A.Y., Lyashuk, O.L., Liubachivskyi, R.O. (2015). The study of bulk material kinematics in a screw conveyor-mixer. INMATEH - Agricultural Engineering, 47(3), 155-162.

 15. Hevko, B.M., Lyashuk, L.O., Rohatynska, L.R., Tarasyuk, Y.M. (2015). High-speed conveyor parameters optimization. INMATEH - Agricultural Engineering, 43(2), pp. 103-110.

 16. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 17. Пиндус Ю.І., Заверуха Р.Р., Ляшук О.Л. Електроне та електричне обладнання автомобілів. Навчальний посібник з дисципліни для студентів усіх форм навчання за напрямком підготовки 274 «Автомобільний транспорт» Тернопіль: Вид. ТНТУ – 2018. – С. 142.

 18. Пиндус Ю.І., Заверуха Р.Р., Ляшук О.Л. Навчальний посібник з дисципліни «Електроне та мікропроцесорне обладнання автомобілів» для студентів усіх форм навчання за напрямком підготовки 274 «Автомобільний транспорт» Тернопіль: Вид. ТНТУ – 2018. – С.  206

 19. О.Л. Ляшук, В.М. Клендій Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобіля» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070106 «Автомобільний транспорт» Тернопіль: Вид. ТНТУ – 2016. – С. 29.

 20. О.Л. Ляшук, В.М.Клендій, А.Б. Гупка Конспект лекцій з дисципліни "Експлуатаційні матеріали" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком 6.070106 «Автомобільний транспорт» Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 31с.

 21. І.Б.Гевко, О.Л. Ляшук, Р.В. Хорошун Конспект лекцій з курсу «Авто–технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 164с.

 22. О.Л. Ляшук, В.М.Клендій, Р.В. Хорошун Конспект лекцій з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» Тернопіль: Вид. ТНТУ – 2018. – С. 302.

 23. Ю. Д. Бодоряк, О.Л. Ляшук, В. О. Дзюра Сліди коліс транспортних засобів: інформаційний посібник Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. – 95 с.