Тесля.png

Тесля Володимир Олегович

Кандидат  технічних наук, доцент

Контактні дані

вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к. 201б

ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

elartuicot.png

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науковий напрямок: «Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом удосконалення методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик».

 

ОСВІТА

 

2003-2007 рік – навчався у Технічному коледжі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, та отримав диплом «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «Обладнання та ремонт автомобілів та двигунів».

2007-2009 рік – навчався у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, та отримав диплом «бакалавра» за спеціальністю  6.050502 «Інженерна механіка».

2009-2010 рік – навчався у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, та отримав диплом «магістра» за спеціальністю 8.05050201 «Технології машинобудування».

2010-2013 рік – навчався в аспірантурі при кафедрі  «Технологій в машинобудуванні та ремонту машин» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспотру.

Кандидат технічних наук з 2015 року.

 

ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2013 р. – 2015 р. – асистент кафедри автомобілів.

2015 р. – 2017 р. – старший викладач кафедри автомобілів.

2017 р. – 2019 р. - доцент кафедри автомобілів.

2019 р. – до цього часу - доцент кафедри автомобілів.

 

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

 • Технічне обладнання для ремонту і технічного обслуговування автомобілів

 • Технологічні процеси на СТО

 • Організація та планування виробничих процесів на підприємствах автомобільного транспорту

 • Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

 • Спеціалізований рухомий склад

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Подригало М.А. Визначення необхідного запасу потужності двигуна в момент розгону автомобіля, що здійснює обгін / М.А.Подригало, Д.В.Абрамов, В.О.Тесля // Вісник ХНАДУ. Вип. 71. - 2015. - С. 7-12.

 2. Тесля В.О. Оценка погрешности показаний акселерометра при измерении ускорений автомобиля на дороге с прокольным уклоном / В.О.Тесля, Д.В.Абрамов // Воронежский ГЛУ. Сборник трудов. Том 2. Вып.2. Воронеж 2015. - С. 515-521.

 3. Тесля В.О. Аналіз існуючих систем запобігання зіткнення автомобілів при обгоні і визначення напрямів їх розвитку / В.О. Тесля // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВПІ, 2014. – № 3. – С. 97-100.

 4. Подригало М.А. Розробка способу та бортових засобів запобігання зіткненню автомобілів при виконанні маневру обгону / Подригало М.А., Абрамов Д.В., Тесля В.О. // Сборник научных трудов. Автомобильный транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2013. – Випуск 33. – С. 29-35.

 5. Абрамов Д.В. Визначення поточної маси автомобіля в процесі руху / Д.В. Абрамов, В.О. Тесля // Ученые записки КИПУ. Технические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2013. – Вып. 40. – С. 41-43.

 6. Абрамов Д.В., Тесля В.О. Визначення доцільності проведення позапланового технічного обслуговування автомобілів за критерієм витрат на паливо в експлуатації / Д.В. Абрамов, В.О. Тесля // Вісник Національного транспортного університету науково-технічний збірник. – Київ: НТУ, – 2012. – Випуск 25. – С. 286-290.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ

 1. Пат. 80213 Україна, МПК G01L 5/13. Спосіб визначення потужності двигуна автомобіля в експлуатації / Подригало М.А., Клец Д.М., Абрамов Д.В., Коробко А.І., Мостова А.М., Тесля В.О.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2012 07280; заявл. 15.06.2012; опубл. 27.05.2013. Бюл. № 10.

 2. Пат. 80214 Україна, МПК G01L 5/13. Спосіб визначення потужності двигуна автомобіля в експлуатації без попереднього проведення його вибігу / Подригало М.А., Клец Д.М., Абрамов Д.В., Коробко А.І., Тесля В.О.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2012 07283; заявл. 15.06.2012; опубл. 27.05.2013. Бюл. № 10.

 3. Пат. 86133 Україна, МПК G08G 1/16 (2006.01), B60W 30/08 (2012.01). Спосіб запобігання зіткнення автомобілів при виконанні маневру обгону / Подригало М.А., Абрамов Д.В., Тесля В.О.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2013 09323; заявл. 25.07.2013; опубл. 10.12.2013. Бюл. № 23.

 4. Пат. 86134 Україна, МПК G08G 1/16 (2006.01), B60W 30/08 (2012.01). Система запобігання зіткнення автомобілів при виконанні маневру обгону / Подригало М.А., Абрамов Д.В., Тесля В.О.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2013 09325; заявл. 25.07.2013; опубл. 10.12.2013. Бюл. № 23.

 5. Пат. 92259 Україна, МПК G01G /03 (2006.01), B60W 40/12 (2012.01), В60W 40/13 (2012.01). Спосіб визначення повної маси автомобіля та маси вантажу в процесі руху / Подригало М.А., Абрамов Д.В., Тесля В.О.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2014 01854; заявл. 25.02.2014; опубл. 11.08.2014. Бюл. № 15.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 

 1. Босюк ПВ Конспект лекцій з дисципліни «Комп'ютерна діагностика» / ПВ Босюк, МГ Левкович, ВО Тесля // Тернопіль. ТНТУ – 2016.

 2. Левкович МГ Конспект лекцій з дисципліни «Автомобілі. аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» / МГ Левкович, ЮІ Пиндус, ВО Тесля, ПВ Босюк // Тернопіль. ТНТУ – 2016.

 3. Тесля В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічні процеси на станціях технічного обслуговування автомобілів» / В.О. Тесля // Тернопіль. ТНТУ – 2017.

 4. Тесля В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Основи технології діагностики автомобілів» / В.О. Тесля, М.Д Радик, П.В. Босюк // Тернопіль. ТНТУ – 2017.