Гудь.png

Гудь Віктор
Зіновійович

Кандидат технічних наук, член – кореспондент Транспортної академії України

Контактні дані

вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к. 201б

ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

elartuicot.png
scopusico.png
orcidico.png

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науковий напрямок: "Розробка багатофункціональних гвинтових систем".

 

ОСВІТА

1998 р. - закінчив Гусятинський коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

2002 р. - закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

2006 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 «Технологія машинобудування».

2016 р. - отримав сертифікат «Szkole letnie – Ukraina», який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.

2018 р. - пройшов академічне стажування у вищому навчальному закладі Польщі – Вища школа безпеки у м. Познань.

2019 р. - пройшов стажування на підприємстві «Meprozet»в Польщі.

2020 р. - пройшов академічне стажування у навчальному закладі Польщі – Zespol Szkol Zawodowych w Wolsztyn.

 

ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2005 р. – 2007 р. – викладач технічних дисциплін Гусятинського коледжу ТДТУ імені Івана Пулюя.

2007 р. – 2017 р. заступник директора з навчальної роботи Гусятинського коледжу (ТДТУ) ТНТУ імені Івана Пулюя.

2017 р. – до цього часу – доцент кафедри автомобілів.

2018 р. – до цього часу – докторант кафедри автомобілів.

 

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

 • Технологічне проектування АТП

 • Наукові дослідження і теорія експерименту

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Hevko I. B., Hud V. Z., Dyachun A. Ye., Rohatynska L. R., Klendiy V. M. Investigation of the stability of the tonsorial vibrations of a screw conveyer under the influence of pulse forces. Agricultural Engineering. Bucharest, 2015. vol. 45, no 1. P. 77-86.       

 2. Гевко Ів. Б., Гудь В. З., Шуст І. М., Мельничук А. Л. Синтез телескопічних гвинтових конвеєрів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2016. Випуск 168. С. 85-91.      

 3. Луців І. Б., Гевко Ів. Б., Гудь В. З., Дубиняк Т. С. Експериментальне обладнання для дослідження приводів гвинтових конвеєрів. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». Луцьк, 2017. С. 115-122.

 4. Гудь В. З., Слободян Л. М., Марунич О. П. Технологічне оснащення для дослідження гвинтових завантажувачів. Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. Луцьк, 2018. Вип. 40. С.56-66

 5. Луців І. В., Гевко І. Б, Гудь В.З., Дубиняк Т. С. Результати експериментальних досліджень пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра. Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2018. – №1 (100). С. 104-110.    

 6. Гевко Ів. Б., Гудь В. З., Дубиняк Т. С., Слободян Л. М., Круглик О. А. Обґрунтування параметрів завантажувально-захисних насадок гнучких гвинтових конвеєрів. Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». Харків, 2018. C.144-152.

 7. Hud V., Hevko I., Lyashuk O., Sokil M., Slobodian L., Vovk Yu. Resonant oscillation of vertical working part of conveyer-loader. Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series. Karaganda, 2019. № 2(94). Р. 73-82.

 8. Ляшук О. Л., Рогатинська О. Р., Слободян Л. М., Гудь В. З., Клендій В. М., Гупка В. В. Стенд і результати дослідження гвинтового завантажувача сипких матеріалів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2019. Випуск 198. С. 226-232.

 9. Lyashuk Oleg, Hud Viktor, Hevko Ivan, Tretiakov Oleksandr. Technical and economic grounds for the process of manufacturing of screw working bodies of apparatus for preparation of fodder mixtures. TEKA. Poland, 2019.  Р. 59-73.

 10. Lyashuk Oleg, Hud Viktor, Hevko Ivan, DiachunAndrij. Investigation of the sectional working body deformation of a flexible screw conveyor. TEKA. Poland, 2019, Р. 11-19.

 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ

 1. Патент 137348 Україна, МПК B65G 33/08 (2006.01). Гвинтовий конвеєр для одночасного роздільного транспортування різних сипких матеріалів [Текст] / Рогатинський Р.М., Дячун А.Є., Гевко І.Б., Гудь В.З., Ляшук О.Л., Швець А.Р. (Україна) - 2019р.

 2. Телескопічний гвинтовий транспортер : пат. 138006 Україна. / Гудь В.З. заявл. 21.05.2019 ; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21/19. 4 с.

 3. Гвинтовий конвеєр з кожухом для транспортування, очищення чи сепарації сипких матеріалів : пат. 138007 Україна. / Гудь В.З. заявл. 21.05.2019 ; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21/19. 4 с.

 4. Патент 139338 Україна, МПК B65G 33/16 (2006). Гвинтовий прес [Текст] / Гевко І.Б., Гудь В.З. (Україна) - 2019р.

 5. Патент 139339 Україна, МПК B65G 33/16 (2006). Гвинтовий соковитискач [Текст] / Гевко І.Б., Гудь В.З. (Україна) - 2019р.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 

 1. Гудь В. З., Зеленський К. В., Заставний Ю. А. Креслення., частина ІІІ. Машинобудівне креслення. Навчальний посібник. Гусятин : ГК ТНТУ, 2011. – 320 с. (З грифом МОН України.  Лист  № 1/11-10266  від 04.11.2011р.)

 2. Гудь В. З., Синишин О. В., Коневич М. Р. «Ремонт, монтаж, наладка обладнання харчових виробництв» для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Навчальний посібник. Гусятин : ГК ТНТУ, 2013. – 380 с. (З грифом Рекомендовано вченою радою до друку.  Протокол №6 зсідання Вченої Ради ТНТУ імені Івана Пулюя від 23.06.2015р.)

 3. Левкович М.Г., Босюк П.В., Гудь В.З. Конспект лекцій з дисципліни «Безпека дорожнього руху». Навчальний посібник / М.Г. Левкович, П.В. Босюк, В.З. Гудь. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 200 c. (власних сторінок 50).

 4. Курс лекцій з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» / В.В Крук, В.З. Гудь, Т.Д. Навроцька. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 132 с.

 5. Ясній П. В., Гудь В. З., Пиндус Ю. І, Гудь М. І., Коневич М. Р. Методи моніторингу та розвитку експлуатаційних впливів і динаміки руху колісних транспортних систем при транспортуванні великогабаритних вантажів. Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальностей: 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології», 133 «Галузеве машинобудування». Навчальний посібник Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулю, 2018. – 167 с.

 6. Гудь В. З., Гевко І. Б., Лещук Р. Я., Рогатинська О. Р., Дубиняк Т. С., Навроцька Т. Д., Круглик О. А. Гнучкі гвинтові конвеєри: проектування, технологія виготовлення, експериментальні дослідження : монографія.  Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2019. – 208 с.

 7. Гевко Б. М., Луців І. В., Гевко І. Б., Комар Р. В., Дубиняк Т. С. Пружно-запобіжні муфти: конструкції, розрахунок, дослідження : монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. – 200 с. (параграфи 3.1, 3.2, 3.5 і 4.1)

 8. Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Ляшук О. Л., Гудь В. З., Дячун А. Є., Мельничук А. Л., Слободян Л. М. Перспективні гвинтові конвеєри: конструкції, розрахунок, дослідження : монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. – 212 с.

 

ВІДЗНАКИ

 1. Грамота Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, 2009р.

 2. Подяка Гусятинської районної державної адміністрації та Гусятинської районної ради, 2011 р.

 3. Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації, 2011р.

 4. Подяка Гусятинського районного військового комісаріату, 2012 р.

 5. Грамота Департаменту культури, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації, 2014р.

 6. Подяка Міністерства освіти і науки України, 2017 р.

 7. Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2018 р.

 8. Подяка Вільховецької сільської ради, 2018 р.

 9. Подяка Гусятинської селищної ради, 2018 р.

 10. Подяка Гусятинської селищної ради, 2019 р.